A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK(ÁSZF)

A Millionloves társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a „Szolgáltatás”), amely a MillionLoves tagok részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a FuturIT Kft.(melyet a Törvényszék Cégbírósága a C.g. 08-09-031433 cégjegyzékszámon tart nyilván; székhelye: 9027 Győr, Tompa utca 1..adószáma: 27117996-2-08)biztosítja. A Szolgáltatás a Tagok számára bizonyos szolgáltatások tekintetében ingyenesen, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag MillionLoves Tagok számára, visszterhesen érhetők el. Az általunk biztosított Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe. Mielőtt a regisztrációval Te is Taggá válnál, kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok a közöttünk létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik. Ha egyetértesz jelen Szerződési Feltételekkel, kérjük, jelöld be a regisztrációs lap alján található négyzetet, amely a következőt jelenti: „A MillionLoves használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek.” A négyzet bejelölése által kötve leszel az alábbi szerződéses feltételekhez, ezért amennyiben nem értesz egyet azokkal, kérjük, ne regisztrálj Tagként. Regisztrációdra haladéktalanul visszaigazolást küldünk az általad megadott e-mail címre, mely az ajánlat elfogadását jelenti. Amennyiben regisztrációdat az elküldéstől számított 48 órán belül nem igazoljuk vissza, ajánlati kötöttséged megszűnik.Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Megállapodásod a MillionLoves szolgáltatójával, a FuturIT kft-vel. Ahhoz, hogy Tagként regisztrálj és igénybe vehesd a Szolgáltatást, egyet kell érts jelen Szerződési Feltételekkel, melyek kötelezőek Rád nézve. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: Név: FuturIT Kft.Székhely:9027 Győr, Tompa utca 1..Szerver terem adatai:EZIT Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22..1./ Meghatározások jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak –hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:1.1./ „Megállapodás” vagy „Szerződés”: A közötted és közöttünk létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás. 1.2./ „Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok”: bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.1.3./ ”Tag”: bármely személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes előfizetéssel nem, illetve a MillionLoves előfizetéssel rendelkező Tagokat is.1.4./ „MillionLoves Tag”: Azon Tagjaink, akik MillionLoves előfizetéssel rendelkeznek MillionLoves Tagnak minősülnek.1.5./„Közzétenni”: bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A „közzétett” és a „közlés” kifejezések ennek megfelelően értelmezendők. 1.6./ „Adatlap”: az a lap, amely a Rád vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza. 1.7./ „Szolgáltatás”: a Weboldalon elérhető szolgáltatás, előfizetés esetén – beleértve a MillionLoves Szolgáltatást is – nem kizárólagosan – a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek veled, valamint azt, hogy információt tegyél közzé a weboldalon. 1.8./ „Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi. 1.9./ „Mi”: jelenti a millionloves-ot, illetve a szolgáltatást biztosító FuturIT Kft-t (elérhető a fent részletezett címen). 1.10./ „Weboldal”: Weboldalunk a www.millionloves.hu és a www.millionloves.com (ott Angol nyelvű ászf található) URL-en működik. 1.11./ „Te”: azon személy, akinek a Szolgáltatásra vonatkozó tagfelvételi jelentkezését elfogadtuk. 2./ Belépés és regisztráció Jelen Szerződési feltételek elfogadásával kijelented és szavatolsz a következőkért: 2.1./ Önkéntesen, befolyástól mentesen, szabad elhatározásból regisztrálsz a Weboldalra, a Szolgáltatást önkéntesen, befolyástól mentesen, szabad elhatározásból veszed igénybe. 2.2./ A regisztráció időpontjában betöltötted 18. életévedet. 2.3./ Nem vagy büntetett előéletű emberi méltóság vagy más alapvető jogokkal kapcsolatos, nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni vagy szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmény miatt, és ilyen bűncselekményekkel kapcsolatban az ügyész nem emelt vádat. 3./ Alapvető rendelkezések 3.1./ Jelen megállapodási ajánlat, annak általad történő elfogadásával egy hatályos Szerződéssé válik közöttünk és közötted. A Szerződés magyar nyelven létrejött írásba foglalt szerződésnek minősül, azt iktatjuk és annak létrejöttét követő 5 évig őrizzük. 3.2./ Ezen feltételek (melyeket időről időre módosítunk) kizárnak közöttünk bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt, valamint tudomásul veszed, hogy jelen szerződési feltételekhez kötve vagy (az általunk időről időre módosított formában). 3.3./ Jelen szerződési feltételek (az általunk időről időre módosított formában) hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Veled közölt szerződéses feltételt. 3.4./ Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket haladéktalanul közzétesszük a Weboldal Szerződési Feltételek weboldalán és ezzel egyidejűleg erről Téged e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítünk. 3.5./ Az előzőek szerint módosított Szerződési Feltételek a közzétételtől számított 16. napon lép hatályba. Azáltal, hogy a módosított Szerződési Feltételeknek a hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszed, elfogadod a módosított feltételeket, és a hatálybalépéstől kezdve a módosított Megállapodás Rád nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított Szerződési Feltételekkel nem értesz egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatod: 3.5.1./ MillionLoves Tagságnak nem minősülő Tagság esetén a 8.1.1; 3.5.2./ MillionLoves Tagság esetén pedig a 8.2.1. pontban írtak szerint. 3.6./ Vállalod, hogy nem bízol meg semmilyen kijelentésben és/vagy garanciában, amelyeket nem Jelen szerződési feltételeknek megfelelően tettek. 3.7./ Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általad közzétett anyagot. 3.8./ Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát. 3.9./ Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére. 3.10./ A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Web oldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is. 3.11./ A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. Mindazonáltal felhívjuk figyelmedet, hogy korlátozottan tudjuk ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Tagok biztonságát, továbbá bármely, a Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben vizsgáljuk felül a Weboldalon található közléseket, annak tudatában kötöd meg jelen Megállapodást, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Szerződési feltételekben található tilalmak dacára pontatlan vagy megtévesztő lehet. 3.12./ Tilos a Weboldalon közösülésre és minden súlyosan szeméremsértő cselekményre (amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy erre irányul) – akár haszonszerzés céljából, akár e cél nélkül – felhívni, vállalkozni vagy ajánlkozni, és ilyen cselekményre a Szolgáltatást felhasználni. 4./ Díj és díjfizetés 4.1./ A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett MillionLoves Tagok számára vehető igénybe (MillionLoves Szolgáltatások). 4.2./ A MillionLoves Szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Előfizetek” menüpontja alatt találhatók. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele az „Előfizetek” lapon történik, és a közzététel napjától hatályos. A MillionLoves Szolgáltatások megrendelésére, illetve igénybe vételére jelen szerződési feltételek alkalmazandók. Tájékoztató a bankkártyás fizetésről: https://millionloves.hu/storage/app/media/otp.pdf 4.3./ Áraink a 2012.01.01-től érvényes áfát tartalmazzák. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk. 4.4./ Meg kell fizetned minden, a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén. 4.5./ Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza. 4.6./ Az adatlap hibernálása az előfizetési szerződést nem módosítja, az előfizetés megújulásán (idején és módján), az előfizetési csomag lejáratán nem változtat. 5.Felhívjuk a tisztelt felhasználóink figyelmét, hogy nyíltan szexuális tartalmak, nyíltan szexuális tartalmú ajánlatok, hirdetések közzététele oldalunkon nem megengedett. Az ilyen tartalmak az oldalról eltávolításra kerülnek.. 6./ A Tag kötelezettségei 1. 6.1./ A Tag a Weboldalt kizárólag a jóhiszeműség és tisztesség követelményét betartva, rendeltetésszerűen használhatja, így a tag: 6.1.1./ Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni. 6.1.2./ Nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik. 6.1.3./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására). A Tag a regisztrációkor saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható minőségű, és képszerkesztői efekteteket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb). A Tag kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen rajta kívül látható személyek, vagy azok törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat adták. 6.1.4./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást. 6.1.5./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével. 6.1.6./ Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval. 6.1.7./ Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz. 6.1.8./ Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását. 6.1.9./ Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból. 6.1.10./ Nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak. 6.1.11./ Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára. 6.1.12./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon nem követ el a mindenkor hatályos Btk. szerint üldözendő bűncselekményt. 6.1.13./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik. 6.1.14./ Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek. 6.1.15./ Nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni. 6.1.16./ Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába. 6.1.17./ A felhasználónak tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének elkerülése végett. 6.2./ Amennyiben megsérted a fenti szabályok bármelyikét, úgy - a 8. fejezetben található rendelkezések alkalmazása tekintetében jogfenntartással élve - , jogot képezhetünk egyenleged zárolására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, Adatlapod akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésed zárolására, a Szolgáltatásból való kizárásodra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények mellett. 7./ Adatlapod 7.1./ Tudomással bírsz arról, hogy más Felhasználók Adatlapodat megjeleníthetik. Elfogadod, hogy az adatlapodra feltöltött képek a küldött hírleveleken (14.4. pont) keresztül is hozzáférhetőek ugyanúgy, ahogyan a weboldalon is bárki által szabadon megtekinthetők. 7.2./ Amennyiben saját magadról bármely bizalmas vagy kényes információt közzéteszel és/vagy másnak kiadsz, azt kizárólag saját felelősségére teszed. 7.3./ Te is megjelenítheted más Tagok Adatlapját és adatait. 7.4./ Kifejezetten szavatolod, hogy az általad közzétett összes információ: 7.4.1./ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint 7.4.2./ vállalod, hogy azokat rendszeresen aktualizálod, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzeted számottevően megváltozik. 7.5./ Fenntartjuk a jogot, hogy Adatlapodat időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul. 7.6./ Kizárólagos felelősséget vállalsz a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapod tartalmáért. 7.7./ A 7.6. pontban foglaltakból adódóan tudomással bírsz arról, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. A MillionLoves Tag azonban ebben az esetben is köteles az általa még meg nem fizetett díjakat az igénybevett szolgáltatásokért megfizetni, díj-visszaigénylésre pedig nincs joga. 8./ A Tagság, és/vagy a MillionLoves Tagság megszűnése 8.1./ Rendes felmondás 8.1.1./ Tagság megszüntetése felmondással: A MillionLoves Tagnak nem minősülő Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják a Beállítások menü - „Felhasználó fiók hibernálása/törlése” linkre kattintva. Az ilyen Tagságot mi is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatjuk. A jelen pont szerinti felmondás a 9.1. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után, és csak abban az esetben gyakorolható, ha nem minősülsz MillionLoves Tagnak, vagy MillionLoves Tagságod a felmondással egyidejűleg megszűnik. 8.1.2./ MillionLoves Tagság megszüntetése rendes felmondással: 8.1.2.2./ A MillionLoves Tagság rendes felmondása csupán a MillionLoves Szolgáltatásokra történő előfizetés megszűnését vonja maga után, melynek joghatásaira a 9.2. pont rendelkezései irányadók. Amennyiben egyúttal Tagságodat is fel kívánod mondani, ezt a MillionLoves Tagság felmondása után, az aktuális előfizetési periódus lejártát követően teheted meg a 8.1.1. pontban írtak szerint. 8.2./ Rendkívüli felmondás A rendkívüli felmondás alábbi esetei kizárólag a MillionLoves Tagok jogviszonyára vonatkoznak. 8.2.1./ Rendkívüli felmondásod esetén MillionLoves Tagságod azonnali hatállyal megszűnik. Az általad már előfizetett, de rendkívüli felmondásod miatt igénybe nem vehető előfizetési időszakra vonatkozó – általad teljesített – díj visszajár, a díj visszafizetésével kapcsolatos esetleges költségek minket terhelnek. 8.2.1.3./ MillionLoves Tagságod 8.2.1. pont szerinti, általad kezdeményezett rendkívüli felmondása csupán a 9.2. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. Amennyiben tehát szándékod a Tagság felmondására is kiterjedne, ezt a MillionLoves Tagság rendkívüli felmondását követően, a 8.1.1. pontban leírtak szerint teheted meg. 8.2.2./ A Szolgáltatót megillető rendkívüli felmondási jog 8.2.2.1./ Amennyiben 8.2.2.1.1./ MillionLoves Tagként elmulasztod bármely fizetés esedékességének időpontját, MillionLoves Tagságodat azonnali hatállyal felmondhatjuk (a 9.2. pont szerinti jogkövetkezmények mellett). A jelen pont szerinti felmondás az esedékes díjak megfizetése alól nem mentesít téged. 8.2.2.2./ Amennyiben: 8.2.2.2.1/ Megsérted jelen Megállapodás feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen a szerződésszegés vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos; vagy 8.2.2.2.2./ Hozzád intézett felhívásunktól számított 3 napon belül elmulasztod biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy megállapíthassuk bármely, általad közzétett információ hitelességét és/vagy érvényességét, vagy amennyiben elmulasztod az olyan információ eltávolítását, amely sérti jogainkat vagy mások jogait, ez esetben fenntartjuk a jogot, hogy bármely, 8.2.2.3. pont szerinti jogunkat további értesítés, kötelezettség vagy bármely más kimentési lehetőség biztosítása nélkül gyakoroljuk. 8.2.2.3./ Amennyiben a 8.2.2.1.3 illetve a 8.2.2.2. pontokban meghatározott események bármelyike Veled kapcsolatban bekövetkezik, jogunkban áll: 8.2.2.3.1./ azonnali hatállyal felmondani Tagságodat, azaz jelen Megállapodást és regisztrációdat, valamint általunk kezelt személyes adataidat törölni; 8.2.2.3.2./ azonnali hatállyal, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni hozzáférésedet a Szolgáltatáshoz, általad feltöltött tartalmakat törölni és/vagy 8.2.2.3.3./ úgy rendelkezni, hogy valamennyi, általad teljesítendő pénzszolgáltatás azonnali hatállyal esedékessé és fizetendővé válik és követelhető, 8.2.2.3.4./ mindezek mellett pénz-visszafizetési kötelezettségünk nincs. 8.2.2.3.5./ A MillionLoves Tagokkal szemben gyakorolt, 8.2.2.3. pont szerinti rendkívüli felmondás a Tagsági jogviszonyt is azonnali hatállyal megszünteti (a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények beállnak). 8.3./ Adataid törlése iránti eljárás 8.3.1./ A 14.9. pont szerint bármikor jogodban áll nyilvántartott adataid törlését kérni tőlünk. Amennyiben: 8.3.1.1./ Nem minősülsz MillionLoves Tagnak, a 8.1.1. pont szerint bármikor gyakorolható, azonnali hatályú felmondásod nyilvántartott adataid egyidejű törlését is maga után vonja. 8.3.1.2./ MillionLoves Tagnak minősülsz, „Tagság megszüntetése” formanyomtatvány kitöltésével bármikor kérheted adataid törlését, amely a MillionLoves Tagság megszűnésén felül a 9.1. pont szerinti jogkövetkezményeket is maga után vonja. Adataid törlését bármikor, indok- és korlátozásmentesen, előfizetési időszaktól függetlenül kérheted, azonban az általad már kifizetett díjakat visszafizetni nem vagyunk kötelesek. 8.3.2./ Az 5.1. pontra való tekintettel, adatok törlése iránti eljárást MillionLoves Tagok az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző egy napon belül csak abban az esetben indíthatnak, ha az automatikusan meghosszabbodott előfizetési időszakra járó díjat már megfizették. 8.4./ Felmondási jog 8.4.1./ MillionLoves Tagként 14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha kérted, hogy a fenti felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szerződés teljesítése, akkor is jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ebben az esetben azonban, köteles vagy megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ezt úgy teheted meg, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni a hozzánk (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén: cím : FuturIT Kft. 9027 Győr, Tompa utca 1. e-mail: info@millionloves.com Elállásod esetén a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények azonnali hatállyal beállnak. Továbbá haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatérítjük az általad kifizetett díjat, a díj visszautalásával felmerülő esetleges költségek bennünket terhelnek.. 8.4.2./ A MillionLoves Tagnak nem minősülő Tagok az általuk igénybe vehető szolgáltatásokhoz ingyenesen férnek hozzá, ezért őket külön elállási jog sem illeti meg. Azonban e Tagok a 8.1.1. pont szerinti felmondási jogukat bármikor – így a szerződés megkötését követő 14 napon belül is – korlátozásmentesen gyakorolhatják, melynek jogkövetkezményei számukra az elálláséval megegyezők. 9./ A tagság és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei 9.1./ A Tagság megszűnésekor adatlapod azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod azonnali hatállyal megszűnik 9.2./ A tagsági jogviszony megszűnésekor a MillionLoves tagoknak-fizetési módozatuktól függően-az előfizetés automatikus megújítása szolgáltatást külön is fel kell mondaniuk. Az automatikus megújítás felmondásához szükséges technikai lépésekre a „Regisztráció törlése” oldalon minden Tagunkat részletesen figyelmeztetjük. Ezért jelen megállapodás elfogadásával tudomásul veszed, hogy amennyiben elmulasztod az automatikus megújítás felmondását, úgy tőled a szolgáltató – a fizetési módozattól függően – a következő előfizetési periódusra esedékes díjat is levonhatja. Az automatikus megújítás felmondásának elmaradásából eredő felelősség kizárólag a volt tagot terheli, az ilyen mulasztással kapcsolatban a Tagok Velünk szemben igényt nem támaszthatnak. 9.3./ MillionLoves Tagságod megszűnésekor csupán előfizetésed és a MillionLoves Tagsággal járó kapcsolattartási többletjogaid szűnnek meg (a 8.2.2.3.5, a 8.3.1.2 és a 8.4.1 pontokban szabályozott esetek kivételével, mely esetekben a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények is beállnak). Azon egykori MillionLoves Tagok, akiknek csak MillionLoves Tagsága szűnt meg, Tagoknak minősülnek; a Tagsággal járó jogok illetik illetve kötelezettségek terhelik őket. 10./ Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság 10.1./ A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi. 10.2./ A Megállapodás elfogadásával nyilatkozol és szavatolod felénk, hogy az Adatlapodon található információt Te tetted közzé, és Te vagy az adatlap egyedüli alkotója. 10.3./ Vállalod, hogy titokban tartod és – a jelen Megállapodásban szándékolt célokat kivéve – nem használsz fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutottál, vagy amelyeket megtudhatsz – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő. 10.4./ Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adataidat, úgymint vezetéknevedet, e-mail címedet, telefonszámodat titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő. 10.5./ A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.millionloves.hu és www.millionloves.com oldalon megjelennek, az a két oldal szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül. 10.6./ Az összes programnak és az abban szereplő tartalmaknak, anyagoknak, (akárcsak márka- és kereskedelmi neveknek) a használata kizárólag a jelen Megállapodásban megnevezett célokra megengedett. 11./ Szavatosság 11.1./ A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk számodra, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeidnek, céljaidnak és/vagy elvárásaidnak. Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az előfizetés tartama alatt nem jön létre kapcsolatod más Tagokkal. 11.2./ Nem szavatolunk a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában. 11.3./ Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak. 12./ A Szolgáltatás használata 12.1./ A Weboldal csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye számodra, hogy saját belátásod szerint kapcsolatba lépj más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül. 12.2./ Kijelented, hogy tudomással bírsz arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezd, hogy bármely Adatlapon található információ szükségszerűen helyes és pontos. 12.3./ Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon. 12.4./ Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekednél, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottál hozzá, javasoljuk – saját költségeden – tegyél meg minden olyan erőfeszítést, melyről úgy gondolod, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodj az információk igazságtartalmáról és helyességéről. 12.5./ Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztetsz, ezt saját kockázatodra teszed. Javasoljuk, tegyél meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonságod szempontjából szükségesnek ítélsz. 13./ Felelősségkorlátozás 13.1./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Általad és/vagy más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adataidat e Tagok rendeltetésellenesen használják fel. 13.2./ Nem vállalunk felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely – általad utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az esedékességkor. 13.3./ Ha olyan hiba merül fel, melyért álláspontod szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnod arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját magad általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy kiadást vállalnál. Ellenkező esetben nem tartozunk felelősséggel. 13.4./ Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy megbíztál olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el Neked. 13.5./ Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Rád vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Rád vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit Te tettél közzé, vagy juttattál el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül. 13.6./ Kötelességed csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetnek. 13.7./ A szerződésből fakadó esetleges felelősségünk esetén az általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Szolgáltatásért fizettél jelen szerződés hatálya alatt. 13.8./ Felelősségünk jelen Megállapodásban szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges. 13.9./ Jelen szerződés nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogaidat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges. 13.10./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket. 13.11./ Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Ezért is lényeges bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtenned, mielőtt egy másik Taggal találkoznál. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a találkozókért MillionLoves Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem-tagok között jönnek létre. 14./ Az információ felhasználása, adatkezelés 14.1./ Az adatok kezelője a FuturIT kft. (székhely: 9027 Győr, Tompa utca 1..). Adataid kezelése az adatvédelmi szabályzatunkban megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi szabályzat bármikor elérhető a https://millionloves.hu/privacy-policy oldalon. Kérjük, olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat, mielőtt regisztrálod magad! Minthogy adatvédelmi szabályzatunk jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi, a regisztrációval nyilatkozol, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadod. 14.2./ A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IPcímei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. 14.2.1./ A cookie-k olyan szövegfájlok, amely vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre („ülő-cookie”) vagy pedig a merevlemezen tárolódnak („permanens-cookie”). A cookie-kat nem programok kidolgozására vagy vírusok terjesztésére használjuk. Ellenkezőleg, cookie-k legfőbb célja, hogy külön, Rád szabott ajánlatokat készítsünk, és a szolgáltatás használatát a lehető legidőtakarékosabbá tegyük. 14.2.2./ Akkor is használunk a cookie-kat, amikor a felhasználó szolgáltatásainkat külső reklámfelületen keresztül éri el. 14.2.3./ A permanens cookie-kat arra használjuk, hogy a klikkeléseket nyomonkövessük, és hogy automatikusan megkülönböztessük, ha a felhasználó már részt vett ilyen körkérdésen, vagy a weboldalra felhelyezett info-jelentkezést vagy reklám-intézkedést látta – azért, hogy ezek az oldal legközelebbi meglátogatásakor ne jelenjenek meg újra. 14.2.4/ Az Prolific Rocketman Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók (köztük a Google) is megjelenítik. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolhatják a felhasználó korábbi látogatásait a Prolific Rocketman Kft és a FuturIT kft. webhelyein, és ez alapján jeleníthetnek meg minél relevánsabb hirdetéseket a felhasználónak. A http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp oldalon bármikor letilthatod a külső szolgáltatók cookie-jait. 14.3./ Adataid felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adataid elküldése előtt lehetőséged van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztrációs ajánlatod visszaigazolása és az aktiválási kód megküldése e-mail címedre küldött üzenetben történik, ezért kérünk, valós e-mail címedet add meg. Az adatkezelés célja: társkeresési szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos szerződéses jogaink és kötelezettségeink teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá ezekhez való hozzájárulásod esetén marketing célú felhasználás, telefonos és SMS üzenetben történő megkeresés, hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás, valamint szintén ehhez való hozzájárulásod esetén helymeghatározási adatok megjelenítése a többi felhasználó számára. Megadott e-mail címedre a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhetünk. Amennyiben a regisztrációs oldalon külön hozzájárultál a hírlevelek küldéséhez, akkor az e-mail címedre hírleveleket is küldhetünk, a saját és partnereink termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan. 14.4./ A hírlevelek a Prolific Rocketman Kft. cégre, illetve szerződéses partnereink termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak. Amennyiben e tájékoztatókat le kívánod mondani, további információért kérjük tekintsd meg a 14.9. pontban foglaltakat. Amennyiben a regisztrációs adatlapon telefonszámodat megadtad, a regisztrációs adatlapon található négyzet bejelölésével kérheted, hogy a Prolific Rocketman Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokkal, hirdetésekkel, nyeremény-értesítésekkel telefonon megkeressen. A négyzet bejelölésével egyúttal önkéntes hozzájárulásodat adod a jelen pontban írtak szerinti telefonos megkereséshez. A telefonos megkereséshez, vagy a marketing célú felhasználáshoz vagy az adattovábbításhoz való hozzájárulásodat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatod az info@millionloves.com e-mail címen, vagy a Prolific Rocketman Kft. postacímén: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. A telefonos megkereséshez való hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg telefonszámodat töröljük. A kérésednek megfelelően a visszavonásról szóló nyilatkozatod kézhezvételét követően további telefonos megkereséseket nem intézünk hozzád, marketing célokra nem használjuk fel az adataidat, illetve intézkedünk az adataid továbbításának megszüntetése iránt. 14.5./ A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését nem kezdeményezed. A regisztrációs adatokat Adatlapodon bármikor módosíthatod. Tájékoztatunk, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, és azt elektronikusan iktatjuk oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Azáltal, hogy kitöltöd a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárulsz személyes adataid feldolgozásához, beleértve – többek között – lakcímedet, életkorodat, családi állapotodat, nemzetiségedet, dohányzási és italfogyasztási szokásaidat, vallási és politikai elkötelezettségedet, személyiségedet, hobbijaidat, nemiségedet, érdeklődési köreidet és viselkedésedet. Hozzájárulsz továbbá, hogy Adatlapodat a Weboldalon elhelyezzük. 14.6./ Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy a Rád vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adatokhoz a MillionLoves rendszergazdái, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a jelen Megállapodásban megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. 14.7./ Jelen Megállapodás elfogadásával hozzájárulsz, hogy az általad önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk. 14.8./ A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők. Adataidat az EZIT kft. (1132 Budapest,Victor Hugo u.18-22) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverünk winchesterein tároljuk. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Ugyanakkor tudatában kell lenned, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk. 14.9./ A 14.2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, személyedhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról magad dönthetsz. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz. Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@millionloves.com címen kérhető. Személyes adataidat magad helyesbítheted. Erre bejelentkezés után személyes adatlapodon van lehetőség. Jogod van kérni adataid törlését is a 8.3. fejezetben meghatározott módon, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a hozzád kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörlöd. 14.10./ Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük személyes adataid védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogaidat és jogorvoslati lehetőségeidet, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 14.11./ Amennyiben az Alkalmazásban vagy a Weboldalon engedélyezed a Szolgáltatók számára a helymeghatározás funkciót, úgy jelen Szolgáltatás igénybe vétele egyben ahhoz történő hozzájárulásodnak is számít, hogy az aktuális pozíciódat a többi felhasználó számára maximum 200 méteres pontossággal megjelenítsük. Amennyiben a helymeghatározás funkciót nem engedélyezed, úgy a Szolgáltatók a publikus lakóhely adataid alapján (település/kerület) az adott településen/kerületen belül véletlenszerűen jelenítik meg az aktuális pozíciódat. A Szolgáltatás igénybe vétele ehhez történő hozzájárulásodnak minősül.15./ Kártérítés Vállalod, hogy kártérítést fizetsz bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általad történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el. 16. Panaszkezelés A vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszaidat a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek valamelyikén teheted meg. A Panaszkezelésünk minden esetben térítésmentes. a.) Szóbeli panasz Szóbeli panaszaidat haladéktalanul megvizsgáljuk és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben a panaszkezelés módjával nem értesz egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy panaszodról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak tartalmát egyeztetjük és jóváhagyatjuk veled. A jegyzőkönyv másolati példányát átadjuk neked. A panaszt annak beérkezését követően megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos álláspontunkról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küldünk. A fenti eljárás az irányadó a telefonon közölt panaszokra is. A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza: a) a Nevedet; b) a lakcímedet illetve amennyiben szükséges, levelezési címedet; c) a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; d) a panaszod részletes leírását b.) Írásbeli panasz Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően megvizsgáljuk és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küldünk Igény esetén a vizsgálat eredményéről Szolgáltató elektronikus úton értesítünk. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a vizsgáljuk meg, utasítjuk el, vagy orvosoljuk. Válaszlevelünkben kitérünk a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látjuk el, melynek során egyszerű nyelvezetet használunk, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszünk arra, hogy válaszlevelünkben valamennyi kifogására érdemi választ adjunk. c.) Panasznyilvántartás A panaszkezelés során következő adatokat kezeljük • Nevedet • Lakcímedet illetve levelezési címedet • Telefonszámodat • értesítés módját • panasz leírása, oka • panasszal kapcsolatos igényedet • a panasz alátámasztásához szükséges, a birtokodban lévő dokumentumok másolatát • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatot A panaszkezelés során az általad benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiváljuk. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a leselejtezzük. A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használjuk fel. d.) Jogorvoslat Amennyiben panaszod teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, vagy bármilyen fogyasztói panaszt kívánsz benyújtani, úgy a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz fordulhatsz. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu. e.) Online vitarendezési platform Felhívjuk figyelmedet, hogy az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, panaszaidat az alábbi címen – közvetlenül - is bejelentheted: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Panaszod bejelentésének feltétele, hogy a panaszod olyan szolgáltatásunkkal legyen kapcsolatos, amelyet nem ingyenesen, hanem ellenérték ellenében vettél igénybe nálunk. További feltétel, hogy az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyél, aki szolgáltatásainkat nem Magyarország területéről veszed igénybe. Fontos, hogy az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan szolgáltatással kapcsolatban élj, amelynek igénybe vételét az Európai Unió területén kezdeményezted. Panaszodat az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fogja továbbítani. 17./ Vegyes rendelkezések 17.1./ Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és közötted jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni. A Megállapodás létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik. 17.2./ Nem engedményezheted harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogodat. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, Jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Megállapodásból adódó összes felelősség alól. 17.3./ Amennyiben észleled, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaidhoz fűződő jogaidat, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatoddal hozhatod a jogsértést tudomásunkra, valamint kérheted, hogy a jogsértő tartalmat távolítsuk el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevedet, lakcímedet illetve székhelyedet, telefonszámodat és e-mail címedet. 17.4./ Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha nem lépünk fel haladéktalanul esetleges szerződésszegő magatartásod ellen. 17.5./ Jelen dokumentum tartalmazza a közöttünk és közötted, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak. 17.6./ Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos megjegyzéseid, illetőleg a Szolgáltatás tökéletesítésére vonatkozó olyan ötleteid vannak, amelyeket szívesen megosztanál Velünk, ezeket is e-mailben juttathatod el az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található elérhetőségünkre. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ezzel egyúttal feljogosítasz Minket és rajtunk keresztül harmadik személyeket arra, hogy ötleteidet vagy megjegyzéseidet további kompenzáció nélkül, ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználjuk, változatlanul vagy átdolgozott formában a Szolgáltatásba beépítsük, tekintet nélkül ötleteid egyéni, eredeti jellegére. 17.7 Telefonos Ügyfélszolgálatunk elérhetőségét és nyitvatartási idejét, ill. e-mail küldés lehetőségét belépés után a láblécben az „Ügyfélszolgálat” hivatkozásra kattintva találhatod meg. 17.8. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszaidat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheted meg. Jelen szerződési feltételeket pdf formátumban letöltheted innen: https://millionloves.hu/storage/app/media/aszf.pdf Az alábbi postacímen érhetsz el minket (esetleges, jelen szerződéssel kapcsolatos kifogásaidról is az alábbi címen értesíthetsz bennünket): Prolific Rocketman Kft.1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

 e-mail címünk: info@millionloves.com

  


18. "Tudomásul veszem, hogy a(z) Prolific Rocketman Kft.1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.  adatkezelő által a(z) www.millionloves.com www.millionloves.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:  Az adatkezelés célja: társkeresési szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos szerződéses jogaink és kötelezettségeink teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá ezekhez való hozzájárulásod esetén marketing célú felhasználás, telefonos és SMS üzenetben történő megkeresés, hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás, valamint szintén ehhez való hozzájárulásod esetén helymeghatározási adatok megjelenítése a többi felhasználó számára. Megadott e-mail címedre a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhetünk. Amennyiben a regisztrációs oldalon külön hozzájárultál a hírlevelek küldéséhez, akkor az e-mail címedre hírleveleket is küldhetünk, a saját és partnereink termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff"
Adatkezelési Tájékoztató


 1. Bevezetés


Prolific Rocketman Kft. ( (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt a https://millionloves.hu és a https://millionloves.com társkereső weboldalak (továbbiakban: Weboldal) működése során a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.


Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:


 1. Az adatkezelő

Prolific Rocketman Kft. postacímén: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. 

e-mail címünk: info@millionloves.com

Cégjegyzékszám: 01 09 344180 

Adószám: 26775557-2-41 

Az adatkezelő elérhetőségei:

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik


személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,


 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.


 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi


 1. Az adatkezelés alapelvei


A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 


A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.


A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.


A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 


A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.


 1. Általános tájékoztatás az adatkezelés jogalapjáról


Az Adatkezelő a Weboldal működtetése során az alábbi jogalapokon kezel személyes adatokat:


Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés megkötése és teljesítése érdekében.


Egyes személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik. Ezek olyan személyes adatok, amelyek a társkereső szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a keresés hatékonyabbá tételéhez adhat meg. Ezekben az esetekben a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az adatot kitölti a felhasználói profiljában.  Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.


Lentebb tájékoztatást kap arról, mely különleges adatai kerülnek kezelésre.


Ilyen adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásokat tartalmaz például a Számv. tv. a bizonylatok adattartalma, és az ezeket megalapozó dokumentumok tekintetében.  

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul valamely törvény rendelkezésén.


Az adatkezelő a fentiek szerint kezel személyes adatokat, ha ez a Weboldal működtetéshez, a Weboldal látogatók általi használhatóságához szükséges. (Ektv. 13/A. §).

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul az Adatkezelő jogos érdekén.


 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és időtartama, az adatok forrása


Az Adatkezelő által kezelt adatok forrása az érintett személy.


Az Adatkezelő által a Weboldalon nyújtott szolgáltatása során kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.


Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Weboldal látogatója (regisztrált és nem regisztrált  látogatók)

IP-cím, az érintett által használt böngésző program típusa és verziószáma, a felkeresés ideje, a meglátogatott aloldal és a lekért tartalom hivatkozása

A Weboldal technikai működésének biztosítása

Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont (adatkezelő jogos érdeke)

és Ektv. 13/A.§


Az adatrögzítéstől számított 5 évig

A Weboldalra regisztrált felhasználó

név (felhasználónév),

e-mail cím, jelszó, nem, életkor (születési idő)


Ezen adatok megadása kötelező a Weboldalon való regisztrációhoz. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem jön létre a regisztráció és a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nem vehetők igénybe.  

A Weboldalra való regisztráció és a szolgáltatás teljesítése (beleértve a teljesítéssel kapcsolatos kapcsolattartást, rendszerüzenetek küldését)

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont és Ektv. 13/A.§

(szerződés létrehozása és teljesítése)

Az érintett felhasználói profiljának törléséig

A Weboldalra regisztrált felhasználó

tartózkodási hely (ország, megye, város)

kit keres (nem, és korhatár)

magasság, súly, 

testalkat (vékony, sportos, átlagos, túlsúlyos)

szemszín, hajszín

foglalkozás, végzettség

kapcsolati státus (egyedülálló/kapcsolatban)

gyermekek száma,

 (igen/nem), bulizás (igen/nem), szerencsejáték (igen/nem), babona, aszcendens, fényképek, videofelvétel


A „Rólam”, illetve „Keresek” rubrikákban az érintett által esetlegesen önként megadott további személyes adatok. 


A felhasználó tulajdonságainak bemutatása, ezáltal a Weboldalon működő társkereső szolgáltatás színvonalas teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az érintett adatok felhasználó általi törléséig, de legkésőbb a felhasználó profiljának törléséig

A Weboldalra regisztrált felhasználó

A „Kérdések” oldalon feltett kérdésekre adott válaszokban esetlegesen önként közölt személyes adatok


A felhasználó tulajdonságainak bemutatása, ezáltal a Weboldalon működő társkereső szolgáltatás színvonalas teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az érintett adatok felhasználó általi törléséig, de legkésőbb a felhasználó profiljának törléséig

A Weboldalra regisztrált felhasználó

dohányzás (igen/nem); alkohol fogyasztás (igen/nem);

vallás


A „Rólam”, illetve „Keresek” rubrikákban az érintett által esetlegesen önként megadott további különleges adatok. 

A felhasználó tulajdonságainak bemutatása, ezáltal a Weboldalon működő társkereső szolgáltatás színvonalas teljesítése

Rendelet 9. cikk (2) bek. a) pont

(kifejezett hozzájárulás)

Az érintett adatok felhasználó általi törléséig, de legkésőbb a felhasználó profiljának törléséig

Regisztrált és a Weboldalon előfizető felhasználó

Számlázási adatok:

név, számlázási cím (ország, megye, település, közterület neve és házszám, emelet, ajtó), előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja),

A Weboldalon előfizetett szolgáltatás számlázása

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont és

Áfa tv. 159. § (1) bek., és

Ektv. 13/A.§


Az adatrögzítéstől (számlakiállítástól) számított 8 évig

(Számv tv. 169. § (2) bek. alapján)

Regisztrált és a Weboldalon előfizető felhasználó


Előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja),

A PayPal szolgáltató által generált tranzakció azonosító 

PayPal útján való online fizetés teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás) és Ektv. 13/A.§

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

(Számv tv. 169. § (2) bek. alapján)

Regisztrált és a Weboldalon előfizető felhasználó

Név, számlázási cím, előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja), telefonszám

OTP Simple útján való fizetés esetén az online fizetési tranzakció lebonyolítása (teljesítés követése, nyilvántartása, a fizetési tranzakció authorizációja)

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás) és Ektv. 13/A.§

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

(Számv tv. 169. § (2) bek. alapján) 1. Az adatok feldolgozása, továbbítása


7.1. Szerverszolgáltatás 


A Weboldalon kezelt személyes adatok az Adatkezelő szerverén kerültnek tárolásra.  

A szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként a FuturIT Kft.(melyet a Törvényszék Cégbírósága a C.g. 08-09-031433 cégjegyzékszámon tart nyilván; székhelye: 9027 Győr, Tompa utca 1..adószáma: 27117996-2-08)

7.2. Számlázás


A Weboldalon előfizetett szolgáltatás esetén a díjról szóló számla kiállítása a szamlazz.hu online számlázó szoftverrel történik. A számlázó szoftvert üzemeltető adatfeldolgozó részére a számla kiállításához szükséges adatok kerülnek továbbításra: név és számlázási cím, előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja).

Az online számlázó adatfeldolgozója: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., adószám: 13421739-2-41‎, telefon: +3630/354-4789, e-mail cím: info@szamlazz.hu)


7.3. Online fizetés


A Weboldalon előfizetett szolgáltatás díjának megfizetésére Ön használhatja az OTP Mobil Kft. által üzemletett Simple alkalmazást. Ennek keretében a következő adatok kerülnek továbbításra az adatfeldolgozóhoz: név és számlázási cím, előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja).

A Simple fizetési alkalmazás adatfeldolgozója: OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., adószám: 24386106-2-43‎, telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611, e-mail cím: dpo@otpmobil.com7.4. Videók konvertálása


Az Ön által a Weboldalra feltöltött videofelvétel (kép és hangfelvétel) konvertálására a Lunaweb Ltd. felhő alapú szolgáltatását használja az Adatkezelő. 

A videofelvételek konvertálása tekintetében adatfeldolgozó: Lunaweb Ltd. (levelezési cím: Pf.: 11 47 - DE85739 Garching b. München; telefon: +49 89 30669804, e-mail cím: info@lunaweb.de


7.5. Könyvelési szolgáltatás


Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: Admiral-Count Kft.székhely: ……Budapest, 1065, Podmaniczky u. 17, 1065 tel: (06 1) 605 3533 e-mail: info@admiralcount.hu A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli. 


 1. Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek) köre


Az Ön személyes adatai közül a Weboldal regisztrált látogatói számára megismerhető adatok: név (felhasználónév), életkor, nem, tartózkodási hely (ország, megye, város), kit keres (nem, és korhatár), magasság, súly, testalkat (vékony, sportos, átlagos, túlsúlyos), szemszín, hajszín, foglalkozás, végzettség, kapcsolati státus (egyedülálló/kapcsolatban), gyermekek száma, bulizás (igen/nem), szerencsejáték (igen/nem), babona, aszcendens, publikusként megjelölt fényképek és videofelvétel, dohányzás (igen/nem), alkohol fogyasztás (igen/nem), vallás, a „Rólam” és a „Keresek” rovatban önként megadott további személyes adatok, valamint a  „Kérdések” oldalon feltett kérdésekre adott válaszokban esetlegesen önként közölt személyes adatok.


Az Ön profiljában nem publikusként megjelölt fénykép és videofelvétel a Weboldalon regisztrált azon másik felhasználó(k) számára megismerhető, akiknek ezt Ön engedélyezi. Önnek lehetősége van arra, hogy a Weboldalon keresztül másik felhasználó részére képet küldjön.


A fentieken túl az adatkezelés ideje alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő ügyvezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagja, valamint olyan munkavállalók/megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. 


Adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére adatfeldolgozóként szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.


 1. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)


A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő.


A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:


Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.


Használatot támogató sütik:  arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.


Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.


Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.


Használt sütik tulajdonságai


Süti típusa

Süti neve

Süti célja

Süti időtartama 

munkamenet

SESSIONID

a munkamenet és a belépett felhasználó azonosítása

a munkamenet idejéig


Az Ön eszközére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

- Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

- Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).


Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését. 

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:


 1. Az adatok biztonsága


A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.


Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva, és az egyes adatokhoz való hozzáférés szintén jelszóval védett. A rögzített személyes adatokról az Adatkezelő rendszeresen biztonsági mentést készít.  A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.


 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek


Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.


Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Ön kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljairól és jogalapjáról, az érintett személyes adatok köréről és kategóriáiról,  adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok megőrzésének időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól), az Önt megillető jogokról és érvényesítésének módjáró, profilalkotás esetén ennek tényéről, adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről.


Az Ön kérésére az Adatkezelő, ha a kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti,


Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.


A személyes adatot törölni kell, ha:


Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.


Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.


A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja Prolific Rocketman Kft. postacímén: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. 

e-mail címünk: info@millionloves.com

Cégjegyzékszám: 01 09 344180 

Adószám: 26775557-2-41 


Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.


Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.


Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.s